หลักสูตร Marketing Advanced

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง และหลากหลาย Platform ดังนั้นเพื่อให้การทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์สูงสุด จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ลักษณะ Cross Platform ให้มีความชำนาญ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้บริษัทได้จัดหลักสูตร Online Marketing Advanced 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร Line@ Marketing Advanced หลักสูตร Facebook Marketing Advanced หลักสูตร Effective Google Display Network
  1. 1caret-down caret-up caret-left caret-right

"ผู้สำเร็จไม่ใช่คนเก่ง แต่คือ คนที่พัฒนาและได้ใช้ความเก่ง"

Facebook
Twitter
Line